Lisenziyanın aktivləşdirilməsi

Qeydiyyat kodunu (lisenziya açarını) daxil edin:

0%
?
Lisenziyanın daxil edilməsi zamanı aldığınız qeydiyyat kodunu daxil edin. O aşağıdakı şəkildədir RUA2-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ROSXX-XXXXXXXX, RUXX-ХXХХХХХХ və ya digər.
Yuxarı