Ofis nəzarəti və DLP Safetica

SAFETICA ƏHƏMİYYƏTLİ MƏLUMATLARININ SIZILMASININ QARŞISINI ALIR VƏ İŞÇİ HEYƏTİ İLƏ BAĞLI XƏRCLƏRİ OPTİMALLAŞDIRIR.

 • Məlumat sızılmasının bütün təməl kanallarını bağlayır
 • Sızılma nəticəsində maliyyə itkilərinin qarşısını alır
 • Vaxt və vəsait itkisi ilə nəticələnə bilən işçilərin potensial təhlükəli hərəkətlərini müəyyən edir
 • Əmək məhsuldarlığına aid boşluqları müəyyən edərək və səmərəliliyi artıraraq işçi heyəti ilə bağlı xərcləri azaldır
 • SAFETICA: ƏSAS İMKANLAR

 • HƏRƏKƏT VƏ YERLƏRİN ƏHATƏSİ

Məlumat sızılmasının qarşısının alınması

Safetica məxfi məlumatların kənara çıxmasına imkan vermir. İşçilər tərəfindən konfidensial məlumatların rəqiblərə ötürülməsi və ya öz biznesin yaradılması üçün istifadə edilməsi kimi risklərin qarşısını alır.

Fayllara yanlış istiqamətin verilməsi

Safetica əhəmiyyətli faylların şirkətinizin kənarında və daxildə kənar şəxslərin əlinə keçməsinin qarşısını alır.

Korporativ mühitdə işçilərin fərdi cihazarına nəzarət

Safetica işçilərin fərdi cihazlarının nəzarətini üçün istifadə edilə bilər. Korporativ mühitinin müdafiəsini təmin edərək həmin cihazlardan məlumatların paylanması qeyri-mümkün edir.

«Sosial mühəndislik» üsülları ilə hücumların aşkar edilməsi

Safetica «Sosial mühəndislik» üsülları vasitəsilə hücumları və həmçinin şantaj səylərinin ilkin mərhələdə aşkar edərək onların nəticəsində şirkətə dəyə biləcək zərərin qarşısını alır.

Məhsuldarlıq sabitsizliyinin müəyyəb edilməsi

Safetica müəyyən zaman çərçivəsi ərzində işçi heyətinin əmək məhsuldarlığında dəyişiklikləri və təhlükəli meylləri aşkar etməyə kömək edir.

İT resurslarının istifadəsinə nəzarət

Safetica bütün növ proqram təminatı, printer və internətə çıxışın nəzarətini təmin edir.

< class="busn-inner--delivers">

Eksploitlərə qarşı müdafiə

 • Bütün sərt disk qurğuları, USB, FireWire, SD/MMC/CF-kartlar, SCSI diskləri
 • Şəbəkə ilə faylların ötürülməsi (müdafiə edilmiş, müdafiə edilməmiş)
 • Elektron poçt (SMTP, POP, IMAP, Microsoft Outlook/MAPI protokolları)
 • SSL/HTTPS (bütün brauzerlər və sertifikatların standart idarə olunan proqramlar)
 • Copy/Paste, Mübadilə buferi, Dartma yolu ilə surət çıxarma / yerini dəyişmə
 • Virtual, lokal və şəbəkə printerləri
 • Bluetooth, İK/LPT/COM paralel portlar
 • Məlumatların yazılmasını qeyd edən CD/DVD/BluRay cihazlar
 • Müəyyən proqramların fayllarına girişin nəzarəti
 • Ekran şəkilinin çəkilməsi
< class="busn-inner--delivers">

Eksploitlərə qarşı müdafiə

 • Fayllarla bütün əməliyyatlar
 • Uzun müddətli meyllər, fəallıq tempində qısa müddətli dəyişikliklər
 • Veb-saytlar (HTTPS trafiki daxil olmaqla) və fəallıq / fəallığın olmaması üzrə uçotun aparılması
 • Elektron poçt və veb-poçt
 • Açar sözlər üzrə axtarış (Windows Search və bir çox digər maşınların dəstəklənməsi)
 • Mesajlanma (proqramdan asılı olmayarq – bütün protokollar)
 • Proqramların istifadəsi və fəallıq / fəallığın olmaması üzrə uçotun aparılması
 • Virtual, lokal və şəbəkə printerləri
 • Ekran fəallığı (intellektual məlumat yığımı)
 • Klaviaturanın izlənilməsi

1. Safetica Endpoint Client ilə təchiz edilmiş kompyuter və noutbuklar

Safetica məxfi məlumatların kənara çıxmasına imkan vermir. İşçilər tərəfindən konfidensial məlumatların rəqiblərə ötürülməsi və ya öz biznesin yaradılması üçün istifadə edilməsi kimi risklərin qarşısını alır.

3. Araylar və Nəticələri əks etdirən Safetica Management Console

Safetica əhəməyyətli faylların şirkətinizin kənarında və daxildə kənar şəxslərin əlinə keçməsinin qarşısını alır.

2. Safetica Management Services və SQL məlumat bazaları

Safetica məxfi məlumatların kənara çıxmasına imkan vermir. İşçilər tərəfindən konfidensial məlumatların rəqiblərə ötürülməsi və ya öz biznesin yaradılması üçün istifadə edilməsi kimi risklərin qarşısını alır.

4. Safetica Management Service serverləri digər şaxələrdə

Safetica əhəməyyətli faylların şirkətinizin kənarında və daxildə kənar şəxslərin əlinə keçməsinin qarşısını alır.

Əlavə məlumat

Sistem tələbləri

 • Safetica Endpoint Client (agentin proqram təminatı)
  MS Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32-bit и 64-bit
 • • Safetica Management Service (server komponenti)
  MS Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 R2 32-bit и 64-bit
 • Server BD MS SQL (standart quraşdırma üçün server komponenti)
 • Ümumi və ya ayırılmış server MS Windows Server 2003 SP2, 2008, 2008 R2, 32-bit и 64-bit
 • Niyə məhz ESET?

  25 ildən artıq ESET NOD32 zərərverici proqramlardan müdafiə üzrə məhsullar bazarında texnoloji liderdir.

 • ESET texnologiyaları

  ESET NOD32 texnologiyaları fasiləsiz olaraq bizim istifadəçilərimizin etibarlı müdafiəsi üçün təkmilləşir. Yüksək təhlükəsizlik dərəcəsi müstəqil ekspertlər tərəfindən təsdiq edilir

 • Texniki dəstək

  Texniki dəstək xidməti günboyu ESET NOD32 məhsulları üzrə zəruri yardım göstərəcəkdir