Niyə məhz ESET

Unikal ESET texnologiyaları.
İstifadəçilərimizin etibarlı müdafiəsi üçün davamlı olaraq təkmilləşdirilir.
 • Bu texnologiya zərərverici obyektlərin aşkar edilməsi və onların məhv edilməsinə yönələn mövcud olan texnologiyadan fərqlənir.

  Eksploytların kilidləyicisi istifadəçi sistemlərdə quraşdırılan ən geniş yayılmış proqramlarda və tətbiqetmələrdə sabitliyi istifadə edən zərərverici proqramların aradan qaldırılmasına yönəlmişdir. Bunlara veb brauzerlər, PDF-redaktorlar, poçt müştəriləri, Microsoft Office və Java aid etmək olar.

  Eksploytların kilidləyicisi proseslərin gedişatına nəzarət edir və məqsədli hücumlar üçün səciyyəvi olan şübhəli aktivliyi aşkar edir .

  Siqnaturlar üzrə statistik aşkarlanmadan fərqli olaraq, eksploytların kilidləyicisi modulu eksploytların istifadə etdiyi tətbiqetmənin mümkün şübhəli hərəkətlərin və fəndlərin edilib-edilmədiyi baxımdan onları təhlil edir.

  Çirkin əməllər aşkar edildiyi təqdirdə, onlar təhlil edilir və zərərvermə prosesi dərhal sizin cihazınızda blok edilir.

  Daha sonra etibarsız proseslər ESET LiveGrid® bulud sistemimizdə əlavə olaraq təhlil olunur ki, bu da istifadəçilərin hədəfli hücumlardan, habelə bugünkü gün ərzində sabitlik üçün eksploytların tətbiqi ilə müşayiət olunan hücumlardan əlavə müdafiəsini təmin edir.

  Eksploytların kilidləyicisi texnologiyası ____ istifadə olunur:

  ESET NOD32 Internet Security
  ESET NOD32 Antivirus

  Eksploytların kilidləyicisi
 • ava praktiki olaraq hər cür şəbəkə tətbiqetməsi üçün əsas sayılır və quraşdırılmış və mobil tətbiqetmələrin, oyunların və veb məzmunların tətqiqi və buraxılması üçün dünya standartı hesab olunur.

  Bununla yanaşı, Java pis niyyətlilər üçün olduqca cəlbedici hesab olunur. Bugünkü gündə Java bütün digər brauzerlərin plaqinlərindən ibarət daha təhlükəli komponenti ehtiva edir.

  Eksploytların kilidləyicisi Javada sabitliyi tətbiq edən məqsədli hücumlara cəhdləri aşkar edir. Modul davamlı olaraq prosesləri və şübhəli aktivlik və ya etibarsız davranışların hər hansı əlamətlərini izləyir.

  Aşkar edilmiş təhdidlər blok edilir, onların nümunələri gələcəkdə buna bənzər məqsədli hücumların qarşısının alınması üçün ESET LiveGrid® bulud sisteminə göndərilir.

  Eksploytların kilidləyicisi texnologiyası ____ istifadə olunur:

  ESET NOD32 Internet Security
  ESET NOD32 Antivirus

  Java Eksploytların kilidləyicisi üçün new
 • ESET botnet-müdafiəsi şəbəkə aktivliyinə nəzarət etmək və şəxsi şəbəkə kommunikasiya modelləri və protokolları vasitəsilə zərərverici proqramları aşkar etmək imkanını verir.

  Texnologiya bədxassəli kodun məlum nümnələri üçün çıxan şəbəkə birləşmələrini müəyyən edir və şəxsi qara siyahıları üzrə zərərverici saytları aşkar edir. İstənilən aşkar olunan şübhəli birləşmə bloklanır, bu zaman istifadəçiyə bildiriş göndərilir.

  ESET botnet müdafiəsi istifadəçinin şəbəkə təhlükəsizliyini təmin edir.

  ESET botnet müdafiəsi texnologiyası aşağıdakılarda tətbiq olunur:

  ESET NOD32 Internet Security

  ESET Botnet-müdafiəsi new
 • Yaddaşın eniş skanlaması ESET istifadəçidən gizli şəkildə kompyuterə yüklənən şifrələnmiş zərərverici proqramları zərərsizləşdirmək imkanını yaradır.

  İfşa olunmaqdan qorunaraq, virus yükləyiciləri şifrələnmiş fayllardan geniş istifadə edir. Bu, açılma ilə bağlı müəyyən çətinliklərə yol aça və emulyasiya və ya evristika kimi klassik təhdidlərin aşkar edilməsi üsulları üçün problemlər yarada bilər.

  Bu cür problemin həlli üçün ESET zərərverici prosesin gedişatına nəzarət edir və onu təhdidlərin yaddaşda qaldığı təqdirdə belə skan edir. Bu, mürəkkəb şifrələnmiş zərərverici proqramların aşkar edilməsi səmərəliliyinin artırılmasına imkan verir.

  ESET yaddaşının genişlənmiş skan etmə texnologiyası aşağıdakı hallarda tətbiq olunur:

  ESET NOD32 Internet Security
  ESET NOD32 Antivirus

  Yaddaşın eniş skanlaması ESET
 • Zəiflik qalxanı Fərdi Fayervol imkanlarını genişləndirir və şəbəkə səviyyəsində əvvəl məlum olan təhlükələrin deteksiya səviyyəsini yüksəldir.

  SMB, RPC və RDP kimi geniş istifadə olunan protokollarda yayılan zəifliklər üçün aşkar olunma texnologiyası zərərverici proqramların, şəbəkə hücumlarının və patçların buraxılmadığı zəifliklərin istismarı üçün vacib müdafiə qatıdır.

  Zəiflik qalxanı texnologiyası aşağıdakılarda tətbiq olunur:

  ESET NOD32 Internet Security

  Sabitlik lövhəsi
 • ESET ThreatSense.NET® unikal texnologiyası bazasında hazırlanmış müasir ESET LiveGrid® bulud sistemi bütün dünya üzrə şübhəli obyektlərin etibarını qitmətləndirir.

  Bu bizə operativ olaraq müştərilərimizin tələbatlarına reaksiya verməyə və yaranan yeni təhlükələrər adaptasiya olmağa imkan verir..

  ESET tədqiqat laboratoriyasının virus analitikləri qlobal təhlüklərin dəqiq xəritəsinin, xarakterinin və miqyaslarının qurulması üçün əldə olunan informasiyanı istifadə edir.

  Laboratoriyaya şübhəli faylın özü göndərilmir, onun xeş gunksiya, davranışı haqqında informasiya, yaranma mənbəyi kimi xüsusiyyətləri tədqiq olunur. Bu yolla istifadəçinin məlumatlarının sıxması istisna olunur. Bundan sonra obyekt ESET antivirus bazasının qara və ağ siyahıları ilə müqayisə olunur, bunun əsasında onun etibarı müəyyən olunur. .

  Etibar sistemi zərərverici proqramları virus bazalarına daxil edilməmişdən əvvəl effektiv və dəqiq aşkar etməyə imkan verir. Обновления баз данных сигнатур вирусов пополняются на компьютерах наших пользователей несколько раз в день.

  ESET LiveGrid® texnologiyası bütün antivirus məhsullarında tətbiq olunur

  ESET NOD32 ev üçün
  ESET NOD32 biznes üçün

  ESET LiveGrid®
 • ESET Antifişinq texnologiyası onlayn-tranzaksiyaların həyata keçirilməsi zamanı məxvi məlumatların oğurlanmasına istiqamətlənmiş fişinq saytları tanıyır və bloklayır. Qeyd olunan texnologiya bizim istifadəçiləri etibarlı vebsaytların saxta fişinq saytlara əvəzlənməsi nəticəsində login və parolların, bank rekvizitlərinin, kredit kartlarının məlumatlarının itməsindən müdafiə edir .

  İstifadəçinin kompyuteri URL-ünvana daxil olmaq istədikdə ESET sistemləri onu bizim məlum fişinq saytların bazası ilə müqayisə edir. Əgər uyğunluq tapılmışdısa, qooşulma dərhal dayanır və istifadəçinin ekranında xəbərdaredici məlumat peyda olur.

  ESET-in antifişinq verilənlər bazası daima yenilənir - istifadəçilərin kompyuterləri yeni fişinq təhlükələri barədə hər 20 dəqiqədən bir məlumat alır!

  ESET Antifişinq texnlogiyası internet bankinqin saxta formalarının aşkar olunması üçün saytların əsilliyinin yoxlanması zamanı lazımdır.

  ESET Antifişinq texnlogiyası aşağıdakı hallarda tətbiq olunur:

  ESET NOD32 Smart Security Family
  ESET NOD32 Antivirus
  ESET NOD32 Internet Security
  Android üçün ESET NOD32 Mobile Security
  ESET NOD32 Cyber Security Pro
  ESET NOD32 Cyber Security

  ESET Antifişinq
 • ESET genişlənmiş evristikası təhlükələrin proaktiv aşkar olunmasının əsas texnologiyasıdır. Bu texnologiya naməlum zərərverici proqramların effektiv aşkar olunması imkanı təmin edir.

  ESETThreatSense® texnologiyası vahid evristik mexanizmdir, bu texnologiya emulyasiya, alqoritmik təhlil, passiv evristika və siqnatur üsul kimi müxtəlif üsulların birləşməsini istifadə edir. Təhlükələrin deteksiya üsulları parallel tətbiq olunur, buda ESET-i nəinki maksimal etibarlı edir, həmçinin məhsulralığın optimal səviyyəsini təmin edir.

  Sonuncu versiyada ESET genişlənmiş evristikası ikili translyasiya əsasında kodun emulyasiyasının təmamilə yeni üsulunu bildirir.

  ESET genişlənmiş evristika texnologiyasıbütün ESETNOD32 antivirus məhsullarında tətbiq olunur:

  ESET NOD32 ev üçün
  ESET NOD32 biznes üçün

  ESET Geniş evristika